Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

    Przyroda zafascynowała mnie już w dzieciństwie i fascynacja ta trwa do dziś. Głównym obiektem moich zainteresowań są ptaki, których obserwcje, fotografowanie i badanie różnych aspektów ich życia stało się moją pasją. Jestem absolwentem Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Tchnologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, praca magisterska z zakresu ornitologii: "Awifauna doliny Noteci pomiędzy Inowrocławiem a Kobylnikami oraz jeziora Szarlej w latach 2005-2007". Posiadam uprawnienia do chwytania i obrączkowania ptaków w celach naukowych jako współpracownik Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku a także uprawnienia eksperta ornitologa na potrzeby programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007-2013.

Współpraca i udział w projektach: 

2004 – udział w liczeniu gniazd bociana białego w gminie Inowrocław w ramach VI Międzynarodowego Cenzusu Bociana Białego

2007, 2008 – udział w „ Liczeniu ptaków wodnych zimujących w miastach Polski”

2008, 2009 – udział w zbieraniu danych do Wielkopolskiego Atlasu Ornitologicznego

2009, 2010 – udział w „Zimowym liczeniu ptaków wodnych na rzekach i jeziorach Wielkopolski”

2009 – udział w ornitologicznym obozie obrączkarskim nad jez. Rakutowskim

2010 – współpracownik Kartoteki Gniazd i Lęgów Zakładu Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego

2011 – projekt kolorowego znakowania dzierlatki Galerida cristata na Kujawach

2011, 2012 – udział w „Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych”

2010, 2011, 2012 -  wykonawca monitoringu ornitologicznego na potrzeby powstających farm wiatrowych

IX 2012 – współpraca z firmą „Milvus” w ramach monitoringu ornitologicznego