Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Sporządzenie opinii ornitologicznej dotyczącej termomodernizacji budynków

 

   Głównym celem prac termomodernizacyjnych jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym budynku, co niesie za sobą wiele korzyści ekonomicznych i środowiskowych. Przy wykonywaniu tego typu prac należy jednak pamiętać, iż każdy obiekt budowlany może być potencjalnym siedliskiem dzikich zwierząt, w tym ptaków. Niemal w każdym przypadku zakres prowadzonych remontów prowadzi do zniszczenia miejsc w budynkach, które ptaki użytkują jako swoje miejsca lęgowe (np. likwidowanie szczelin w elewacji czy zamykanie kratkami otworów wentylacyjnych w stropodachu). Poza tym prowadzenie prac termomodernizacyjnych w trakcie sezonu lęgowego powoduje ogromne straty wśród ptaków dorosłych i piskląt (zrzucanie gniazd, zamurowywanie gniazd z pisklętami).  Na mocy polskiego prawa wszystkie gatunki ptaków podlegają ochronie prawnej. Nie wolno ich zabijać, płoszyć, niszczyć ich gniazd, jaj i sedlisk.

   Jednym z etapów przygotowania do termomodernizacji powinno być sporządzenie opinii (ekspertyzy) ornitologicznej. Najdogodniejszym terminem do jej wykonania jest sezon lęgowy (najlepiej w roku poprzedającym prowadzenie prac). Pozwoli to na pełną ocenę wykorzystania przestrzeni budynku przez ptaki oraz oszacowanie kompensacji (np. w postaci budek lęgowych) dla gatunków, które w wyniku prac termomodernizacyjnych utraciły swoje siedliska lęgowe.